602

ایا این که میگن برنج اهواز رنگش قهوه ایه درسته ایا واقعا اونجام برنج کشت میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امروز شنیدم !!!!!

........

فردا عیده باید دعا کنم

.....

دقیقا اینستا نوشته بود یکی ک رابطه رو تموم میکنه  اون یکی بیشتر از قبل دوسش داره 

تو جواب رد دادن برا خواستگارم همین طوری میشه نه؟؟؟؟؟

خطرناکه ادم باید حواسش جمع شه .........

√√√√√√√√

استرس دارم 

هم امتحان میانترم دارم هم ارشد 

یه طوریه

 کاش حداقل شهر خودم بود مکان ازمون اینطوری استرسم کم تر میشد


منبع این نوشته : منبع